Tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 25.3.2021

Pepe Unlimited Oy:n ja PIIIA.com:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteemme kaikille sivustoillemme, alustoillemme ja palveluillemme, jotka tänne linkittävät. Käyttämällä Palveluitamme, käyttäjä hyväksyy tietojensa käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä viitataan usein 'käyttäjään'. Käyttäjällä tarkoitetaan sivustoilla käyviä henkilöitä, yrityksen asiakkaita, maksuttomien tuotteiden tai palveluiden tilaajia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Rekisterinpitäjä:

Pepe Unlimited Oy (2950462-4), Mannarintie 62, 45370 Valkeala, Suomi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava, info@pepeunlimited.com

Rekisterin nimi:

Pepe Unlimited Oy asiakasrekisteri

PIIIA.com asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot:

https://piiia.com

https://pakuprojekti.piiia.com

https://vanproject.piiia.com

https://vanforsale.piiia.com

https://kuvakirjat.piiia.com

https://photobooks.piiia.com

https://pepeunlimited.com

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • - käyttäjän tai asiakasyrityksen kanssa tehty sopimus ja sen toteuttaminen;
 • - käyttäjän suostumus;
 • - asianmukainen tarve eli oikeutetun edun peruste; ja/tai
 • - lakisääteinen velvoite.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • - asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen;
 • - palvelujen toteuttaminen;
 • - asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen;
 • - mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • - sisällön kohdentaminen ja jälleenmarkkinointi, käyttäen mahdollisesti Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja;
 • - tuotteiden ja palvelujen markkinointi;
 • - tietojen tilastointi ja analysointi; ja/tai
 • - kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen.

Lakisääteisten velvotteiden täyttämiseksi, meidän on joissakin tilanteissa käsiteltävä hallussamme olevia henkilötietoja joko yhteistyössä viranomaisten kanssa tai kirjanpidosta säädettyjen lakien velvoittamana.

Voimme käsitellä tietoja myös estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme mahdollisesti kiellettyä tai laitonta toimintaa (esimerkiksi petokset), palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi, tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi sekä varmistaaksemme, että Käyttöehtojamme noudatetaan.

Sähköpostilistalle liittynyt on antanut suostumuksen uutiskirjeiden tai muun markkinointimateriaalin hänelle lähettämiseen.

Sivustojen käyttäjä hyväksyy, että sivustoilla, sosiaalisen median kanavissamme tai muussa viestinnässämme, kuten uutiskirjeissämme, voi olla myös kaupallista sisältöä tai markkinointia.

Rekisterin tietosisältö:

Voimme kerätä käyttäjistä seuraavia tietoja: Käyttäjien antamat tiedot, Palveluitamme käyttäessä kertyvät tiedot ja Muista lähteistä saadut tiedot.

Käyttäjien antamat tiedot:

 • - Etunimi;
 • - Sukunimi;
 • - Sähköpostiosoite;
 • - Postiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka ja Maa;
 • - Puhelinnumero;
 • - Sosiaalisen median kanavien profiilit;
 • - Muu tieto, jota käyttäjä antaa itsestään;
 • - Tilaustiedot, kuten Maksutapahtumat, Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista, Muutokset tilauksissa ja Maksuhistoria;
 • - Yritysasiakkailta henkilö- ja/tai yritystiedot (Y-tunnus tai Alv-numero, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka ja Maa);
 • - Sähköpostilistalle liittymisajankohta ja liittymistapa;
 • - Luvat ja suostumukset;
 • - Rekisteröitymistiedot: Sähköposti ja Salasana; ja/tai
 • - Tiedot, joita luovutetaan viestinnässä kanssamme: Yhteydenotot, Sähköpostiviestit, Lomakkeet, Asiakastapaamiset, Palautteet, Kommentit sekä Arvonta- ja kilpailuvastaukset.

Pyrimme tietoja kerätessämme kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voi antaa vapaaehtoisesti. Mikäli asiakas ei anna Palveluissamme tarvittavia tietoja, tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme pysty tarjoamaan palveluita.

Palveluitamme käyttäessä kertyvät tiedot:

 • - Sivustojen käyttötiedot, kuten Linkkien klikkaaminen, Sivut, joissa vierailtu ja Toimintojen ajankohta;
 • - Laitetiedot ja tekniset tiedot, kuten Laite, Maantieteellinen sijainti, IP-osoite, Käytetty selain ja selainversio sekä Käyttöjärjestelmä; ja/tai
 • - Muut evästetiedot (voit lukea lisää Evästekäytännöistämme alta).

Käsittelemme myös henkilötietoja, joita mahdollisesti saamme esimerkiksi kolmansilta osapuolilta tai julkisista lähteistä.

Muista lähteistä saadut tiedot:

 • - Tiedot Teknisiltä palveluntarjoajiltamme, jotka avustavat palveluidemme, sisältöjemme ja ominaisuuksiemme tarjoamisessa;
 • - Tiedot Mainostajilta tai mainoskumppaneilta; ja/tai
 • - Tiedot Julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten sosiaalisen median kanavissa tehdyistä julkaisuista tai niissä kerrotuista tiedoista sekä omien sisältöjemme käytöstä sosiaalisessa mediassa.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. rekisteröityessä, sopimuksen teon yhteydessä, sivustojen kautta lähetettyinä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, sekä erilaisista arvonnoista, kilpailuista ja asiakaseduista, joihin asiakas osallistuu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Voimme luovuttaa rekisteriin kerättyjä tietoja ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

 • - Julkiset tiedot;
 • - Käyttäjän suostumus;
 • - Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat;
 • - Mainoskumppanit;
 • - Lainvalvonta ja Oikeudelliset pyynnöt; ja/tai
 • - Yritysjärjestelyt.

Julkiset tiedot: Voimme luovuttaa ja jakaa edelleen sivustoillamme julkaisemaasi julkista sisältöä, kuten kommentteja ja sosiaalisen median kanavissamme meille lähettämääsi sisältöä, julkisina tietoina palveluissamme ja niiden ulkopuolella.

Käyttäjän suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille annettuasi siihen suostumuksesi, esimerkiksi kun haluat käyttää kumppanimme tarjousta.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat: Luovutamme tietoja käyttämillemme kolmannen osapuolen palveluntarjoajille (kuten esimerkiksi IT-palveluiden-, maksupalveluiden-, painopalveluiden- ja logistiikkapalveluiden palveluntarjoajat). He auttavat meitä tarjoamaan sekä parantamaan palveluitamme ja saattavat tarvita tiettyjä henkilötietoja voidakseen tarjota meille palveluita. Käytössämme on myös kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analytics. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan kolmannen osapuolen ehtoja ja tietosuoja-asetuksia.

Mainoskumppanit: Voimme luovuttaa tietoja mainoskumppaneille, raportoidessamme millaiset käyttäjät heidän mainoksiaan näkevät ja kuinka hyvin mainokset menestyvät, mutta emme jaa tietoja, joista sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti (kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi), ellet anna meille siihen lupaa.

Lainvalvonta ja Oikeudelliset pyynnöt: Tietojasi voidaan luovuttaa myös lainvalvontaan liittyen lakia valvoville viranomaisille tai vastauksina oikeudellisiin pyyntöihin liittyen.

Yritysjärjestelyt: Mikäli Palvelumme ovat osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Toteutamme palvelut, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja ensisijaisesti EU- tai ETA-maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla ja saattavat sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Mahdollisesta tietojen siirrosta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle huolehditaan asianmukaisin suojakeinoin.

Tietojen säilyttäminen:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään ja muun kirjanpitoaineiston tapaan. Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Asiakkaan tuotteiden ja palveluiden toteuttamista varten toimittama aineisto hävitetään viimeistään 45 päivän kuluttua tilauksen toimittamisesta. Jossakin tapauksissa, kuten esimerkiksi Piiiabooks -yksilöllisten kuvakirjojen osalta, säilytämme digitaalisen kopion tilatuista tuotteista 24 kuukauden ajan. Tämän tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tilata lisää kopioita samasta tuotteesta.

Esim. maksamattomien maksujen vuoksi keskeneräiseksi jääneitä tilauksia säilytetään 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen pidätämme oikeuden poistaa sekä toimitetut aineistot että keskeneräiseksi jääneet digitaaliset tuotteet ja/tai toimittamista vaille valmiit fyysiset tuotteet.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus & Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisterissä olevalla henkilöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Huomioithan, että sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”) vain, jos niiden säilytys ei ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain tai muiden lakisääteisten velvotteiden mukaan.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pepeunlimited.com.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin:

Sivustomme, sisältömme, tuotteet ja palvelumme (myös maksuttomat), sosiaalisen median viestintämme sekä uutiskirjeemme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja/tai kolmansien osapuolien mainontaa. Linkitetyt verkkosivustot ja toimijat eivät ole yrityksen hallinnassa, emmekä vastaa niiden sisällöistä tai sivustojen sisältämistä linkeistä. Yritys ei vastaa myöskään kolmannen osapuolen tarjoamista tuotteista, palveluista eikä heidän tuottamastaan aineistosta, tiedoista tai muusta sisällöstä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle sivustolle, hän poistuu palveluistamme ja hänen tulee tutustua itse kyseisen sivuston tietosuojaperiaatteisiin, evästeisiin ja muihin käytäntöihin. Sivustoillemme upotettujen sisältöjen (esimerkiksi videon) avaaminen on verrattavissa siihen, että käyttäjä kävisi itse kolmannen osapuolen sivustolla.

PIIIAshop-verkkokauppa:

Yrityksellä on oma PIIIAshop-verkkokauppa, jossa on myynnissä omia tuotteita ja palveluita. Verkkokaupan löydät osoitteesta: https://shop.piiia.com. PIIIAshop-verkkokaupalla on oma, erillinen asiakasrekisteri.

Verkkokaupassa maksutapana on pankkisiirron ja sähköpostitse vastaanotettavan pdf-laskun ohella käytössä myös PayPal. PayPal:in tietosuojaselosteeseen voi tutustua heidän Internet-sivuillaan osoitteessa: https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksemme järjestelmiin.

Tilausten toimittamisen yhteydessä asiakkaan tietoja välitetään kuljetusliikkeelle (Posti tai Matkahuolto). Kaikki ulkoistetut palveluntarjoajat vastaavat tietojen huolellisesta käsittelystä omalta osaltaan.

Tutustuthan erikseen PIIIAshop-verkkokaupan tilaus- ja toimitusehtoihin (https://shop.piiia.com/fi/terms) sekä rekisteriselosteeseen ja tietosuojaan (https://shop.piiia.com/fi/privacy).

Alaikäisten turvallisuus:

Palvelumme eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Emme tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää palveluitamme, mikäli huoltaja hyväksyy palvelun käytön.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Rekisterinpitäjä pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ajoittain ja milloin tahansa. Ajantasainen versio on aina julkaistu sivustoillamme, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Jatkamalla Palveluidemme käyttöä, hyväksyt automaattissesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia menetelmiä ja teknologioita tuotteidemme ja palveluidemme toimittamiseen, käyttökokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen palveluita kehittääksemme sekä mainoksia kohdentaaksemme. Evästeet voivat olla esimerkiksi kirjautumis- ja toimintaevästeitä, analyysievästeitä ja kohdistus- tai mainosevästeitä.

Osa evästeistä on kolmansien osapuolten, kuten teknisten-, markkinointi- ja maksupalveluiden palveluntarjojiemme omia evästeitä. Löydät palveluntarjoajien tietosuojaselosteet heidän omilta Internet-sivuiltaan. Käytämme muun muassa Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245), Google Ads (https://policies.google.com/privacy?hl=fi) ja Facebook (https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/).

Muut verkkosivustot, joille sivustoiltamme on mahdollisia linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen käyttämänsä sivuston evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee lopettaa.

Voit rajoittaa tai estää evästeiden käyttöä. Huomioithan, että näin tehdessäsi et voi ehkä käyttää tiettyjä palveluidemme osia ja muut palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein.