Käyttö- ja Sopimusehdot

Ehdot voimassa 1.11.2019 alkaen. Päivitetty 23.11.2021.

Käyttämällä Pepe Unlimited Oy:n ja PIIIA.com:in, 2950462-4 (jäljempänä 'Yritys'), sivustoja, sivustojen sisältöjä ja aineistoja, lataamalla sivustoilta materiaalia, tilaamalla tai ostamalla tuotteita tai palveluita, tai mitä tahansa Pepe Unlimited Oy:n ja PIIIA.com:in tuotetta tai palvelua (jäljempänä 'Palvelut') hyväksyt nämä käyttö- ja sopimusehdot sekä tietosuojaehdot, joihin löydät linkit sivustojen alalaidasta.

Pidätämme oikeuden muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä käyttö- ja sopimusehtoja ilman erillistä ennakkovaroitusta. Mikäli et hyväksy käyttö- ja sopimusehtoihin kulloinkin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättyä Palveluiden käytöstä vastaisuudessa. 'Sinulla', 'asiakkaalla' tai 'käyttäjällä' viitataan Palveluidemme käyttäjään tai asiakkaaseemme.

Sitoudut käyttämään Palveluita ja niiden sisältöjä vain ei-­­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä palveluja.

Näitä käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Yrityksen seuraavilla domainella ja alidomaineilla toimiviin sivustoihin ja Palveluihin sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden ostamiseen ja toimittamiseen, ellei Yritys ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet:

  • - https://piiia.com;
  • - https://pakuprojekti.piiia.com;
  • - https://vanproject.piiia.com;
  • - https://vanforsale.piiia.com;
  • - https://kuvakirjat.piiia.com;
  • - https://photobooks.piiia.com; ja
  • - https://pepeunlimited.com.

Huomioiden kuitenkin, että osa Palveluista edellyttää erillisen kirjallisen sopimuksen laatimista. Tällöin Yrityksen ja asiakkaan välillä sovelletaan ehtoja, jotka määritellään kauppaa sopiessa yksityiskohtaisesti kirjallisessa sopimuksessa.

Palveluiden sisältö & käyttö:

Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille. Täysi-ikäisellä tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä henkilöä. Sitä nuoremmat henkilöt saavat käyttää Palveluita, mikäli heidän vanhempi tai huoltaja hyväksyy palvelun käytön.

Yritys ei takaa Palveluissa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Mitään Yrityksen Palveluissa esiintyvää tai niissä annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei tule käsittää juridisena, lääketieteellisenä, teknisenä tai muuna vastaavana neuvontana, tietoina tai ohjeina. Niiden perusteella ei voi esittää Yritystä kohtaan vaatimuksia. Kaikki Palveluissa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informativiisiin tarkoituksiin.

Yritys ei vastaa Palveluissa annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta tai tuloksellisuudesta. Yritys ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua Palveluihin ja niiden käyttöön liittyen.

Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia ja/tai linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Yritys ei ole vastuussa Palveluihin lisättyjen linkkien kautta saatavana olevien kolmansien osapuolien sivustojen sisällöistä tai niiden käytöstä. Yritys ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tarjouksista tai niiden sisällöstä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Yrityksen hallinnassa eikä Yritys valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Linkkien toimivuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata, eikä Yritys vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Lue lisää Palveluissa näkyvästä Yrityksen tai kolmansien osapuolten mainonnasta kohdasta 'Mainonta Palveluissamme'.

Ulkoisen linkin Palveluihimme tulee viitata suoraan Palveluiden pääsivuille. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Yrityksen maineeseen. Lainattaessa Palveluiden sisältöä lain niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Yrityksellä on oikeus vaihtaa, muuttaa, poistaa tai lisätä Palveluita ja niiden sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Yrityksellä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman ennakkovaroitusta tai erillistä ilmoitusta.

Käyttäjä vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Yritys ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua, mikäli käyttäjä ilmoittaa vääriä tietoja Yritykselle.

Käyttäjä ei saa väärinkäyttää Palveluita. Käyttäjä ei saa syyllistyä tai yllyttää rikolliseen tekoon, levittää tai jakaa virusta tai mitään muuta materiaalia, joka on tahallista, teknisesti vahingollista, rikkomistarkoituksessa tai millään lailla hyökkäävänä tai hävyttömänä. Käyttäjä ei saa hakkeroida palveluita, korruptoida dataa, aiheuttaa harmia muille käyttäjille, lähettää roskapostia tai yrittää vaikuttaa mihinkään teknisiin fasiliteetteihin eikä sivustoiden kautta saavutettujen asioiden toimivuuteen ja suorituskykyyn.

Yrityksellä on oikeus rajoittaa pääsy Palveluihin sekä oikeus lopettaa Palveluiden tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai muita Palveluissa erikseen annettuja ehtoja ja sääntöjä.

Yritys pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Yritys ei kuitenkaan takaa, että Palvelut ovat käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Yritys ei vastaa Palveluiden teknisistä ongelmista tai Palveluihin pääsystä.

Rekisteröityminen Palveluihin:

Osa Palveluista saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjän on rekisteröitymisen yhteydessä annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Yrityksellä on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei. Käyttäjäoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Yritykselle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Yritys pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Yritys epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Immateriaalioikeudet:

Palvelut, niiden sisältö, aineisto ja materiaalit, kuten tekstit, kuvat, videot, äänet, tavaramerkit ja tunnukset sekä Palveluiden visuaalinen ilme, ovat Yrityksen tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslailla, tavaramerkkioikeudella ja/tai muilla immateriaalioikeuslainsäädännöillä ja -rekisteröinneillä.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palveluita ja niiden sisältöä, materiaaleja ja aineistoja ainoastaan Käyttäjän omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Palveluita, niiden sisältöä tai mitään Palveluiden käytön kautta saatua materiaalia ei saa tallentaa, käyttää, esittää julkisesti, toimittaa tai edelleenvälittää kolmannelle osapuolelle paitsi niissä rajoissa, kun se on sallittu tekijänoikeuslainsäädännössä. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palveluita tai niiden sisältöä tai osaa.

Omaa yksityistä käyttöään varten tulostaessaan, kopioidessaan tai tallentaessaan kopiota Käyttäjän tulee säilyttää kaikki tällaisissa tulosteissa tai tallenteissa Palveluiden sisältämät tekijänoikeuksiin tai muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Oikeudet toimeksiannon kohteena olevaan aineistoon:

Toimeksiannosta sovittaessa osapuolet sopivat aineiston, teoksen, tuotteen tai muun vastaavan (jäljempänä 'aineisto') käyttöoikeuksien laajuudesta. Se määritellään osana erillistä kirjallista sopimusta, jossa määritellään myös muut toimeksiantoon sisältyvät ehdot.

Yrityksen tuottamien valokuvien, videoiden, graafisten suunnittelujen, verkkosivustojen ja muiden vastaavien toimeksiannon kohteena syntyvien aineistojen omistusoikeus, tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet säilyvät Yrityksellä. Asiakas saa aineistoon erillisessä kirjallisessa sopimuksessa määritellyn mukaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttöaikaan, kanaviin tai maantieteelliseen sijaintiin perustuen.

Lähtökohtaisesti asiakas saa toimeksiannon kohteena syntyvään aineistoon käyttöoikeuden vain henkilökohtaiseen, yksityiseen käyttöön. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää yksityishenkilönä hankkimaansa aineistoa yrityksensä, yhdistyksensä tai muun toimintansa markkinointiin, mainostamiseen tai esittämiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyötyä aineistosta millään tapaa taloudellisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta osallistua kilpailuihin aineistolla tai sen osalla, eikä luovuttaa aineistoa kolmansille osapuolille julkaistavaksi. Asiakas ei saa muunnella, muokata tai manipuloida aineistoa.

Käyttöoikeus valmiiseen aineistoon siirtyy, kun Yritys on saanut asiakkaalta täyden korvauksen työstä tai tuotteesta.

Jos asiakas haluaa käyttää aineistoa muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, siitä sekä maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava Yrityksen kanssa ennalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle, vaan siitä on sovittava erikseen.

Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset, puhtaaksipiirrokset ja vedokset, ovat Yrityksen omaisuutta. Asiakkaalle esitettyjä luonnoksia ja vedoksia suunnittelutyöstä tai muusta toimeksiannon kohteena olevasta aineistosta ei saa ilman Yrityksen suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin. Sähköisesti toimitetut luonnokset ja vedokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

Toimitettavien ja käytettävien aineistojen (erityisesti esimerkiksi kuvien ja videoiden) valinta on täysin Yrityksen harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä esimerkiksi kaikkia otettuja kuvia, videoita tai tehtyjä luonnoksia ja vedoksia, jos ne eivät ole Yrityksen näkemyksen mukaan tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Yritys säilyttää joissakin tapauksissa digitaalisen kopion tilatuista tuotteista, tarjotakseen mahdollisuuden tilata lisää kopioita samasta tuotteesta. Tällöin valmista digitaalista tuotetta säilytetään 6 kuukautta tilauksen valmistumisen jälkeen, eikä Yrityksellä ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää valmiita tuotteita tai materiaaleja. Piiabooks -yksilöllisten kuvakirjojen osalta valmista digitaalista kopiota valmiista tilatusta tuotteesta säilytetään edellisestä poiketen 24 kuukauden ajan.

Keskeneräiseksi jääneitä tilauksia, esimerkiksi maksamattomien maksujen vuoksi, säilytetään 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen Yritys pidättää oikeuden poistaa sekä toimitetut aineistot että keskeneräiseksi jääneet digitaaliset tuotteet ja/tai toimittamista vaille valmiit fyysiset tuotteet.

Yrityksellä ja sen palveluntarjoajilla ja alihankkijoilla on oikeus teettää ja säilyttää kopioita valmiista tuotteesta ja käyttää tuotteita, aineistoa tai sen luonnoksia ja vedoksia omassa markkinointikäytössään, portfoliokäytössään, alan ammattijulkaisuissa, messuilla ja kilpailuissa ilman lupaa. Yritys kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja käyttää tilannekohtaista harkintaa esillepanossa.

Käyttäjän Palveluihin tuottama sisältö ja Asiakkaan lähettämä aineisto:

Käyttäjä vastaa Palveluihin tuottamastansa ja toimittamastansa tai Palveluiden kautta toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille lähettämästänsä sisällöstä, aineistosta ja materiaalista (jäljempänä 'aineisto'). Erityisesti käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lain tai viranomaisten määräyksiä tai sitä, että se ei ole loukkaavaa tai sopimatonta.

Jos käyttäjä on toimittanut tällaista aineistoa Yritykselle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille / palveluntarjoajille, Yrityksellä on oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista, joita Yritykselle sen lainvastaisuuden, loukkaavuuden tai muun vastaavan johdosta syntyy.

Mainostaminen Palveluissa on kielletty ilman lupaa. Mainostamiskielto koskee erityisesti kaupallisessa tarkoituksessa lähetettyjä viestejä, mutta siksi luetaan myös niin kutsuttu spämmääminen.

Yritys ei vastaa käyttäjien tai asiakkaiden toimittamista aineistoista, eikä ole vastuussa niiden mahdollisesta häviämisestä.

Käyttäjä myöntää Yritykselle oikeuden vapaasti ja korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain (mukaan lukien markkinointi ja muu liiketoiminta) sellaista aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt ja toimittanut Palveluihin tai tuottanut Palveluihin. Yritys voi julkaista käyttäjän Palveluissa julkaisemaa aineistoa toisille verkkosivustoille ja sosiaalisen median palveluihin sekä eri kohtiin Palveluissa. Yrityksellä ei ole velvollisuutta säilyttää vastaanottamaansa aineistoa. Aineiston lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Yritystä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Käyttäjän ei tule välittää Yritykselle mitään luottamuksellisia tietoja Palveluiden välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Yritykselle Palveluiden kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena.

Käyttäjä on vastuussa erityisesti, jos aineisto sisältää alaikäisen (tai suojatun aikuisen) kuvia tai muuta aineistoa, ja takaa, että on saanut vanhempien tai laillisen huoltajan luvan näiden kuvien tai muiden aineistojen käyttämiseen ja jäljentämiseen.

Toimeksiantojen osalta asiakkaan siihen lähettämää aineistoa käytetään yksinomaan toimeksiannon toteuttamiseen ja käsittelyyn. Asiakkaan lähettämän aineiston tekijänoikeus säilyy asiakkaalla. Lähettämällä mitä tahansa aineistoa, sitoudut antamaan Yritykselle täyden oikeuden käyttää kyseistä aineistoa. Yrityksellä on oikeus korvauksetta muunnella, käyttää ja uudelleen julkaista asiakkaan lähettämää aineistoa kyseisessä Palveluiden osassa.

Jotta Yritys voi käyttää asiakkaan lähettämää aineistoa, asiakas vakuuttaa että lähetetty aineisto on hänen oman alkuperäisen työn tulosta, tai hänellä on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus aineiston käyttöön ja lisäämiseen Palveluiden osaan eikä hänen toimintansa riko mitään soveltuvaa lakia; ja että hänellä on oikeus antaa Yritykselle oikeus aineiston käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Yritykselle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot, sekä vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien osapuolten esittämiin korvausvaatimuksiin vastaamisesta.

Käyttäjän toimittaessa esimerkiksi valokuvaajan ottamia valokuvia, on hänen huomioitava tarkkaan ja tarvittaessa tarkistettava oman käyttöoikeudensa laajuus niihin. Mikäli aineistosta teetettävien kopioiden käyttöoikeus rajoittuu vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, tulee tästä ilmoittaa Yritykselle jo etukäteen ennen tilauksen vahvistamista. Tällöin aineiston käyttöoikeus saattaa vaikuttaa ja rajoittaa mahdollisuuttamme käyttää valmista Palveluidemme osaa esimerkiksi markkinointikäytössämme.

Asiakkaan lähettämän ja Yritykselle toimittaman aineiston tulisi olla alkuperäisiä versioitaan. Kuvat voivat olla niin puhelimella otettuja, kameralla otettuja kuin skannattuja paperikuviakin. Kuvien laadun tulisi kuitenkin olla riittävä painatukseen tai julkaisuun. Sosiaalisen median kanavista jälkikäteen ladatut/tallennetut tai pikaviestisovellusten kautta lähetetyt/vastaanotetut kuvat ovat usein liian huono resoluutioisia. Tarvittaessa Yritys voi kuitenkin koostaa esimerkiksi Piiiabooks -yksilöllisen kuvakirjan myös tällaisista kuvista, mutta silloin asiakkaan tulee tietää, että lopputulos valmiissa kuvakirjassa voi näyttää rakeiselta tai epäselvältä.

Lopullisessa toimeksiannon kohteena olevassa aineistossa ja Palveluiden osassa käytettävien aineistojen valinta on täysin Yrityksen harkinnassa. Asiakas voi aineiston toimituksen yhteydessä informoida Yritystä, mikäli hän toivoo tietyn ainestonsa osan sisältyvän mielellään valmiiseen tuotteeseen tai Palveluiden osaan. Tämä tulee kuitenkin saattaa Yrityksen tiedoksi jo ennen kuin Yritys on käynnistänyt toimeksiannon suunnittelutyön. Yritys voi tarjota asiakkaalle myös laajemman aineiston valikointi- ja kuratointiapua lisämaksua vastaan.

Toimeksiantoa varten toimitettu aineisto tallennetaan tuotantoprosessin ajaksi ja hävitetään viimeistään 45 päivän kuluttua tilauksen täyttämisestä. Tästä huolimatta Yrityksellä on kuitenkin oikeus hyödyntää valmista asiakkaalle tuotettua Palveluiden osaa (esimerkiksi Piiiabooks -yksilöllistä kuvakirjaa) omassa markkinointikäytössään, portfoliokäytössään, alan ammattijulkaisuissa, messuilla ja kilpailuissa.

Yritys on oikeutettu käyttämään kolmansia osapuolia ja alihankkijoita Palveluidensa tai niiden osien sekä asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisessa. Asiakkaan Yritykselle toimittamaa aineistoa välitetään kolmansille osapuolille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin kuin se on tarpeen tilauksen käsittelemiseksi ja viimeistelemiseksi.

Yritys pidättää oikeuden kieltäytyä tuottamasta tai tarjoamasta Palveluita tai Palveluiden osaa asiakkaan lähettämästä aineistosta, joka Yrityksen mukaan ei kunnioita kaikkea edellä mainittua tai on muuten loukkaavaa tai sopimatonta.

Aineiston lähettäminen ja toimitus:

Mikäli asiakas lähettää tai toimittaa Yritykselle aineistoa toimeksiannossaan tai tilauksessaan käytettäväksi (esimerkiksi paperiset valokuvat tai piirrustukset Piiiabooks -yksilöllisiin kuvakirjoihin) postitse tai muuta lähetystapaa käyttäen, Yritys ei ole vastuussa sen vahingoittumisesta tai katoamisesta. Yritys ei ole vastuussa heille välitettyjen aineistojen tai tietojen vahingoittumisesta, eikä mistään tähän liittyvästä vahingosta, kuten materiaalikuluista, tiedonsiirtomaksuista, valokuvien ottamiseen tai muuhun aineiston tuottamiseen liittyneistä kuluista eikä kadotetun muistojen arvosta. Sama pätee myös Internetin välityksellä, datasiirtoa, USB-muistia, CD-ROM:ia tai muuta tietolevykettä käyttäen toimitettavien digitaalisten kuvien tai muiden aineistojen vahingoittumiseen tai katoamiseen. Suosittelemme aina varmuuskopion ottamista. Yritystä ei voida pitää vastuussa asiakkaan lähettämien aineistojen häviämisestä.

Asiakkaan postitse tai muuta lähetystapaa käyttäen toimittamansa aineisto saattaa vahingoittua toimituksen aikana, jonka jäljiltä aineisto saattaa valmiissa Palveluiden osassa ilmentyä ryppyisenä, taitteellisena, juovikkaana tai muuna vastaavana.

Vastaanotettuaan asiakkaan toimittaman aineiston, Yritys säilyttää aineistoa väliaikaisesti. Yritys ei ole vastuussa aineiston säilytyksestä, varastoinnista eikä mahdollisesta häviämisestä, menettämisestä tai vahingoittumisesta.

Yrityksellä ei ole velvollisuutta palauttaa lähettäjälle vastaanottamaansa aineistoa. Jos asiakas toivoo postitse tai muuta lähetystapaa käyttäen toimittamiensa aineistojen palauttamista takaisin, siitä veloitetaan lisämaksu. Yritys ei vastaa aineiston vahingoittumisesta tai katoamisesta palauttamisenkaan osalta. Aineisto palautetaan mahdollisesti erillään valmiista Palveluiden osasta. Mikäli asiakas ei halua aineistojaan palautettavan takaisin, Yritys joko kierrättää ne tai tuhoaa ne, täysin oman valintansa mukaan, ilman vastuuta aineistoista.

Asiakas voi toimittaa aineistoa halutessaan myös Internet-palveluiden, kuten Dropboxin, Google Driven tai WeTransferin kautta. Yrityksellä on tällöin pääsy vain asiakkaan jakamaan aineistoon ja/tai julkiseen profiiliin. Tutustuthan palveluiden tietosuojaselosteisiin ennen niiden käyttöä. Yritys ei ole vastuussa asiakkaan valitseman tiedonsiirtotavan avulla välitettyjen tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Kolmansien oikeudet:

Asiakas on yksinomaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että asiakkaalla on kaikki vaadittavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon, ja että aineisto ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä.

Mikäli jokin muu taho esittää vaatimuksia Yritystä kohtaan liittyen asiakkaan toimittamaan aineistoon ja tilaukseen, tällaisten oikeuksien loukkauksen perusteella, asiakas on vastuussa näiden vaatimusten torjumisesta omalla kustannuksellaan ja velvollinen korvaamaan Yritykselle aiheutuneet vahingot.

Vastuunrajoitus:

Palvelut sisältöineen tarjotaan käyttäjälle 'sellaisena kuin se on'. Yritys ei takaa, että Palvelut ovat käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Yritys voi muuttaa Palveluita ja niiden sisältöjä ilman ilmoitusta. Yritys ei ole vastuussa Palveluissa välitettävien tietojen tai sisältöjen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista, tulkinnanvaraisuudesta tai muista vioista. Yritys ei vastaa niiden käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Yritys ei voi taata Palveluiden, niiden sisältöjen tai Palveluiden kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä. Yritys ei vastaa käyttäjän Palveluihin tai niiden välityksellä lähettämistä tai vastaanottamatta jääneistä aineistoista.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Yritys ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä, välillisistä, suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, viivästymiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, vaikka Yritys olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Yrityksen vastuun enimmäismäärä on asiakkaan kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta.

Yritys ei vastaa siitä, että Palvelut esittäisivät Palveluiden ja tuotteiden värit, mittasuhteet ja yksityiskohdat 100%:in tarkkuudella. Valmiissa Palveluiden osassa ja tuotteissa värit saattavat poiketa alkuperäisestä asiakkaan toimittamasta aineistosta ja sen väreistä. Mahdolliset sävyerot saattavat johtua näyttöjen väri- ja kirkkaussäädöistä sekä painoteknisistä rajoituksista.

Huomioithan että osa Palveluista ja tuotteista valmistetaan käsityönä yksitellen, joten ulkonäössä esiintyy vaihtelevuutta. Asiakkaan tulee toimeksiantoa tehdessään olla tutustunut Yrityksen aiempiin töihin. Asiakas hyväksyy, että toteutusten tyyli (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen kuvaustyyli, juontotyyli, graafisen suunnittelun tyyli ja verkkosivustojen tyyli) voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden pakosta. Kuvaukset toteutetaan lähtökohtaisesti luonnonvalossa, ilman studiota, ellei toisin ole sovittu. Yritys ei takaa, että Palveluista ja toimeksiannoista syntyvä aineisto ja materiaali olisi tyyliltään samanlaista kuin aiemmin tuotettu aineisto tai materiaali.

Jos toimeksianto suoritetaan luonteeltaan nopeatempoisessa tilanteessa, minkään yksittäisen tapahtuman taltioimista ei, mukaan lukien, mutta ei rajaten, valo- tai videokuvaten, voida taata. Yritys ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu.

Asiakas vastaa Yritykselle toimittamastaan aineistosta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sen oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijänoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. Yritys ei vastaa edes oikeinkirjoitusvirheistä, jotka ovat olleet asiakkaan toimittamassa aineistossa. Yritys vastaa sisällöistä vain jos se kuuluu toimeksiantoon. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan sisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä luonnoksen ja/tai vedoksen ja/tai suoritettuaan tarkistuskierroksen, esikatseluvaiheen, Yritys ei enää vastaa sisällöstä, eikä tämän jälkeen siinä huomattavista virheistä.

Yritys ei ole vastuussa toimittamasi aineiston eikä valmiiden Palveluiden tai niiden osien digitaalisten versioiden mahdollisesta katoamisesta. Yritys ei ole velvoitettu korvaamaan myöskään keskeneräiseksi jäänyttä Palvelua tai sen osaa. Toimitetun aineiston ja keskeneräisten Palveluiden tai niiden osien säilyttäminen voi käydä mahdottomaksi suorittaa esimerkiksi yrityksestä riippumattomasta, ennalta-arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuvasta tilanteesta, kuten onnettomuus tai kovalevyn yllättävä hajoaminen.

Palveluiden ja toimeksiantojen suorittamisen jälkeen Palveluiden tai niiden osan huolehtiminen, käyttäminen ja säilyttäminen on asiakkaan vastuulla, ellei ylläpidosta ole erikseen sovittu. Yritys ei vastaa esimerkiksi toimeksiantona toteutetun verkkosivuston päivittämisestä eikä siitä johtuvista ongelmista, mikäli joku toinen taho sen toteuttaa. Yritys ei myöskään vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista ongelmista tai virhetilanteista. Asiakkaan tulee myös itse huolehtia verkkosivustonsa tietoturvasta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Tilausehdot & Tilauksen tekeminen:

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat Yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun.

Yritys myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Näitä tilaus-, maksu-, toimitus-, peruuttamis- ja palautusehtoja sovelletaan seuraavilla domaineilla ja alidomaineilla myytävien tuotteiden ja palveluiden ostamiseen ja toimittamiseen, ellei Yritys ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet: https://piiia.com, https://kuvakirjat.piiia.com, https://photobooks.piiia.com ja https://pepeunlimited.com.

Yrityksen alidomaneilla https://pakuprojekti.piiia.com, https://vanproject.piiia.com ja https://vanforsale.piiia.com markkinoitavan ja myytävän pakun rakennuspalvelun / muutostöiden toteuttamispalvelun osalta Yrityksen ja asiakkaan välillä sovelletaan ehtoja, jotka määritellään kauppaa sopiessa laaditussa erillisessä kirjallisessa sopimuksessa. Kirjallisessa sopimuksessa määritellään ja sovitaan yksityiskohtaisesti Palvelusta (pakun rakennuspalvelu / muutostöiden toteuttamispalvelu) ja sen ehdoista.

Yrityksellä on edellä mainittujen lisäksi oma, erillinen PIIIAshop-verkkokauppa, jossa on myynnissä Yrityksen tuotteita ja palveluita. Verkkokaupan löydät osoitteesta: https://shop.piiia.com. PIIIAshop-verkkokaupalla on omat, erilliset tilaus-, maksu- toimitus-, peruuttamis- ja palautusehdot: https://shop.piiia.com/fi/terms, sekä rekisteriseloste ja tietosuoja: https://shop.piiia.com/fi/privacy.

Asiakas tekee tilauksen Yritykseltä joko suullisesti, Palveluista, Palveluiden yhteydenottolomakkeilla, sähköpostilla, puhelimitse, sosiaalisen median viestimillä tai kirjallisesti. Tilauksen tekemällä asiakas hyväksyy nämä ehdot. Tilaus katsotaan syntyneen, kun Yritys vastaanottaa tilauksen. Yritys vahvistaa vielä asiakkaan tekemän tilauksen sähköpostitse.

Osassa Palveluita Yritys tekee asiakkaalle ensin yhteydenoton pohjalta sähköpostitse lähetettävän tarjouksen. Silloin sitova tilaus syntyy ja astuu voimaan, kun asiakas hyväksyy saamansa tarjouksen ja ehdot. Yritys vahvistaa asiakkaan tekemän tilauksen mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse.

Mikäli asiakas ei ole saanut tilausvahvistusta sähköpostitse kolmen (3) arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Yritykseen sähköpostitse: info@piiia.com tai info@pepeunlimited.com.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät yksityisasiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Yritys varaa oikeuden kieltäytyä tilauksista, esimerkiksi erikoistilanteissa, eikä Yrityksellä ole velvollisuutta ilmoittaa syytä tällaiselle kieltäytymiselle. Yrityksellä on myös oikeus valita asiakkaansa ilman velvollisuutta perustella päätöksiään asiakasvalinnassaan. Mikäli Yritys toimeksiantoja toteuttaessaan havaitsee mahdollisesti lainvastaista aineistoa, toimeksianto keskeytetään.

Yrityksen ja asiakkaan tekemä sopimus voi olla voimassa sovitun määräajan (esimerkiksi tilauksen ja tarjouksen hyväksymisestä viimeiseen eräpäivään) tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta sovitaan erikseen tehtävässä kirjallisessa sopimuksessa ja sen liitteissä mahdollisista yhden (1) - kolmen (3) kuukauden irtisanomiskuukausista. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti.

Sopimus on Yrityksen ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot.

Osa Palveluista edellyttää niin sanotun aloitusmaksun maksamista. Asiakkaan maksettua, ja maksusuorituksen vastaanotettuaan, Yritys aloittaa toimeksiannon täyttämisen. Lue lisää kohdasta 'Hinnat ja Maksuehdot'.

Yritys on oikeutettu käyttämään kolmansia osapuolia ja alihankkijoita Palveluidensa tai niiden osien sekä asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisessa. Asiakkaan Yritykselle toimittamaa aineistoa välitetään kolmansille osapuolille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin kuin se on tarpeen tilauksen käsittelemiseksi ja viimeistelemiseksi.

Asiakkaan toimeksiantoa varten toimittama aineisto:

Osa Palveluista edellyttää myös asiakkaan aineiston toimittamista Yritykselle. Tällöin toimeksiantoa ei voida alkaa täyttämään ja toteuttamaan ennen asiakkaan toimittaman aineiston vastaanottamista. Osa Palveluista edellyttää myös yksityiskohtaisempaa ja laajempaa tausta-aineistoa ja Yrityksen perehdyttämistä. Jos asiakas toimittaa vain epämääräistä ja suppeaa tietoa sekä aineistoa, hänen tulee ymmärtää, että se voi heijastua toimeksiannon lopputulokseen ja valmiiseen tuotteeseen tai Palvelun osaan.

Asiakas on velvollinen toimittamaan toimeksiantoon tarvittavan tausta-aineiston ja muun materiaalin niiltä osin kuin sopimuksessa tai tilausta vahvistaessa sovittu. Mikäli asiakas ei toimita toimeksiannossa tarvittavia tietoja, tausta-aineistoa tai muuta materiaalia Yritykselle sovitun aikataulun mukaisesti tai toimeksianto viivästyy asiakkaan viaksi luettavasta muusta syystä, on Yrityksellä oikeus lykätä toimeksiantoa ja valmiin Palveluiden osan toimitusta.

Yritys voi erillisestä lisämaksusta tarjota asiakkaalle apua myös tämän aineiston tuottamiseen, muokkaamiseen, valikoimiseen tai kuratoimiseen.

Luonnos, Koevedos & Tarkistuskierros:

Osassa Palveluista asiakkaalle annetaan mahdollisuus niin sanottuun tarkistuskierrokseen, esikatseluvaiheeseen. Siinä Yritys saattaa asiakkaan nähtäväksi luonnoksen tai koevedoksen asiakkaan Yritykselle antamasta toimeksiannosta. Asiakas voi hyväksyä luonnoksen tai koevedoksen sellaisenaan, muutostoivein tai hylätä sen.

Tarkistuskierrosten määrä on sovittu erillisessä kirjallisessa sopimuksessa tai tarjouksen yhteydessä. Ellei toisin ole sovittu, Yrityksen suunnittelupalveluihin sisältyy yleensä yksi (1) tarkistuskierros. Sen jälkeen tehtävistä uusista tarkistuskierroksista laskutetaan jokaisesta erillinen lisämaksu. Näiden lisämaksujen tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna ennen kuin asiakas voi vastaanottaa toimeksiannon osana kohteena olevan aineiston ja valmiin tuotteen.

Asiakas voi hyväksyä luonnoksen tai vedoksen sellaisenaan, ilman muutostoiveita. Halutessaan asiakas voi myös jättää tarkistuskierroksen, esikatseluvaiheen, välistä, jolloin luonnos tai vedos katsotaan suoraan hyväksytyksi sellaisenaan, ilman muutostoiveita.

Asiakas voi myös hyväksyä luonnoksen tai vedoksen määritteleminsä muutostoivein. Tällöin Yritys toteuttaa toimeksiannon valmiiksi muutostoiveet huomioiden. Jos ehdotetut muutokset ovat laajempia kuin tehty tarjous, suunnitelma ja sopimus kattaa, Yritys ilmoittaa niiden vaatimien lisätöiden arvioidut kokonais- tai tuntikustannukset asiakkaalle. Asiakas päättää toteutetaanko lisätyöt.

Ellei toisin ole sovittu, tarkistuskierroksen yhteydessä asiakas voi esittää muutaman pienen muutostoiveen. Muutostoiveella tarkoitetaan olemassa olevan luonnoksen tai vedoksen tietyn kohdan, kuvan tai tekstin sijoittelua, muuttamista, korvaamista tai koon muuttamista tarkasti annetuin erityisin ohjein. Muutostoiveet eivät voi kuitenkaan vaatia tehtäväksi liian suuria suunnittelumuutoksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kokonaan uuden luonnoksen tai vedoksen luominen, monen kohdan täydellinen uudelleen suunnittelu, epämääräiset pyynnöt ulkoasun muuttamiseksi, uuden aineiston toimittaminen tai vanhan korvaaminen ja mallin, mittojen tai suunnan muuttaminen.

Jos asiakas ei halua toteuttaa lisätöitä tai ei muuten hyväksy luonnosta tai vedosta, voidaan toimeksianto purkaa. Jos toimeksianto puretaan ja Yritys on ehtinyt tehdä työsuoritteita, on Yrityksellä oikeus veloittaa siihen asti tekemästään työstä.

Mikäli asiakasta on informoitu tarkistuskierroksesta, mutta hän ei palaa Yritykselle asiaan (14 päivän kuluessa), luonnos tai vedos katsotaan suoraan hyväksytyksi, ilman muutostoiveita. Toimeksianto suoritetaan loppuun.

Asiakas on vastuussa koevedoksen tarkistamisesta ja esikatselusta. Asiakkaan tulee tarkistaa mahdolliset oikeinkirjoitus-, päivämäärä-, tasaus- tai muut asiaan liittyvät seikat. Asiakkaan hyväksyttyä luonnoksen tai vedoksen, ei vaatimuksia tai muutostarpeita sen suhteen voi enää osoittaa. Valmistuvaa tuotetta tai Palvelun osaa ei voi enää muokata, kun luonnos tai vedos on hyväksytty.

Toimitusehdot:

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat Yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun.

Yritys toimittaa Palvelut asiakkaalle sovitun mukaisesti, kun asiakas on suorittanut maksut maksuehtojen mukaisesti.

Asiakkaan tulee aina varmistaa, että hän luovuttaa tilausta tehdessään täydelliset ja ajantasaiset yhteystietonsa. Yritys ei tee muutoksia toimitusosoitteeseen sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu.

Mikäli asiakkaan tilaamien Palveluiden toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten virheelliset tilaus- tai toimitustiedot, Yritys ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Mikäli Palveluita on tilattu tarkoituksenmukaisesti ja tahallisin tarkoitusperin väärä laskutus- ja toimitusosoite ja/tai virheellinen sijoittumismaa valittuina, esimerkiksi rahallisen hyödyn vuoksi, Yrityksellä on oikeus peruuttaa tilaus ja olla täyttämättä sitä.

Palvelut toimitetaan asiakkaalle joko postitse tai digitaalisessa muodossa;

— Postitse:

Yritys toimittaa postitse toimitettavia Palveluita ensisijaisesti Suomeen ja muihin EU-maihin. Toimituksia EU:n ulkopuolelle voi tiedustella Yritykseltä. Huomaathan, että Yritys ei välttämättä pysty toimittamaan kaikkiin paikkoihin. Asiakas vastaa kohdemaan tulli- ja verokäytännöistä. Kyseisten maksujen maksamista saatetaan edellyttää, jotta saat tuotteesi tulliviranomaiselta.

Postitse toimitettavien Palveluiden hintaan lisätään toimituskulut, ellei toisin ole sovittu. Toimituskulut määräytyvät lopullisen painon, tilavuuden ja kohdemaan mukaan. Toimitamme tilaukset kirjeenä tai pakettina Postin (tai Matkahuollon) kautta. Asiakas saa sähköpostitse toimitusvahvistuksen, kun toimitus on matkalla. Kirjeenä lähetettäessä toimitus ei välttämättä sisällä lähetystunnusta, eikä sitä siten pystytä jäljittämään seurantakoodin avulla.

Veloitamme ylimääräiset toimituskulut tilauksesta, joka on palautunut meille takaisin virheellisen osoitteen vuoksi tai mikäli sitä ei ole noudettu ajoissa. Tällöin myös tilaus veloitetaan täydestä arvostaan. Jos tilauksesi palautetaan meille, sen säilytysaika on 6 kuukautta. Tämän jälkeen, pidätämme oikeuden poistaa, hävittää ja tuhota tilauksesi, toimitetut aineistot, keskeneräiseksi jääneet digitaaliset tuotteet ja/tai toimittamista vaille valmiit fyysiset tuotteet.

— Digitaalisessa muodossa:

Digitaalisessa muodossa toimitettavat tilaukset toimitetaan sähköpostitse asiakkaan tilauksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Erikseen lähetettävä sähköpostiviesti sisältää tilatut tuotteet tai palvelut, mahdolliset tiedostot, mahdollisen linkin ja muun ohjeistuksen tilanteen mukaan. Asiakas on vastuussa mahdollisesta linkistä, jonka kautta Yritys hänelle tiedostoja jakaa. Asiakkaan tulee ladata linkin kautta jaettava aineisto omalle koneelleen, ja mielellään myös varmuuskopioida se. Asiakkaan tulee ladata aineisto viimeistään 2 viikon kuluessa. Sen jälkeen linkin ei vaadita enää olevan voimassa.

Mikäli digitaalinen aineisto toivotaan toimitettavan muulla tavoin, on siitä sovittava Yrityksen kanssa erikseen. Tällöin asiakas on velvollinen korvaamaan toisenlaisesta toimitustavasta aiheutuneet kulut, kuten muistitikun ja toimituskulut.

Toimitusaika:

Arvioitu toimitusaika määritellään tilaus- ja toimeksiantokohtaisesti. Palvelut pyritään valmistamaan ja toimittamaan Palveluissa mahdollisesti ilmoitettujen toimitusaika-arvioiden mukaisesti. Toimeksiannot ja mittatilaustuotteet tehdään tilauksesta, jolloin valmistusaika vaihtelee kunkin hetkisen tilaustilanteen mukaan ja ajoittain valmistusaika voi venyä yli sovitun ruuhkan vuoksi. Annetut toimitusajat ovat vain arvioita.

Yritys ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Osaan Palveluista vaikuttaa suuresti myös asiakkaan ja Yrityksen välinen tiedonvaihto. Toimitus voi viivästyä, mikäli asiakas toimittaa puutteellista aineistoa Yritykselle tai sovitun aineiston toimitus Yritykselle myöhästyy. Asiakkaan vastuulla on taata Yritykselle työrauha, muussa tapauksessa Yritys ei vastaa toimitetun aineiston laadusta.

Hinnat ja Maksuehdot:

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat Yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun.

Tuotteiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai annetun tarjouksen mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, paitsi EU:n ulkopuolelta ostettaessa. Yritys pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin milloin tahansa antamatta etukäteisilmoitusta siitä. Tuotteet tai palvelut voivat olla ajoittain alennuksessa.

Osan Palveluista osalta hinnasto ei ole täysin julkaistavissa verkkosivustoilla, koska yksilöityjen, asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan valmistettujen ja muunneltujen Palveluiden osalta Palvelun tai sen osan lopullinen hinta määräytyy sen lopullisen kokonaisuuden ja vaatimusten perusteella, mukaan lukien mutta ei rajoittuen palvelutasoon, kokoon, sivumäärään ja toimitetun aineiston määrään. Asiakkailla on mahdollisuus pyytää Yritykseltä tarjous eri yhteydenottokeinoja käyttäen.

Asiakkaan tulee suorittaa Palveluiden maksu Palveluissa ilmoitettuja maksutapoja käyttäen. Maksutapoina käytössä ovat Palveluista riippuen sähköpostitse vastaanotettava pdf-lasku, PayPal-maksu tai pankkisiirto (maksuohjeet sähköpostitse pankkisiirtoa varten). Maksutavat voivat vaihdella aika ajoin ja eri maiden välillä. Mahdollisista pankkikuluista vastaa asiakas.

piiiabooks -yksilöllisten kuvakirjojen osalta S-, M- ja L-kokoisten kuvakirjapakettien maksun voi suorittaa myös Yrityksen omassa, erillisessä PIIIAshop-verkkokaupassa. Verkkokaupan löydät osoitteesta: https://shop.piiia.com.

Postitse toimitettavien Palveluiden hintaan lisätään toimituskulut, ellei toisin ole sovittu. Kansainväliset asiakkaat ovat itse vastuussa muista mahdollisista maksuista, kuten tulli- ja veromaksuista. Kyseisten maksujen maksamista saatetaan edellyttää, jotta tilauksen saa tulliviranomaiselta.

Ellei tilausvahvistuksesta tai sopimuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen jälkeen.

Laskulla maksaessa asiakas sitoutuu maksamaan kaikki osamaksuerät tilauksen yhteydessä ilmoitetun tuotteen kokonaishinnan ja maksuaikataulun mukaisesti. Mikäli suoritus ei saavu eräpäivään mennessä, ei tilauksia toimiteta.

Asiakas tulee velvolliseksi maksamaan laskun, kun hän on vahvistanut tilauksen. Yrityksellä on oikeus periä viivästyneille maksusuorituksille korkolain mukaista (sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa) viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Yrityksellä on oikeus periä asiakkaalta kohtuulliset, saatavan perimisestä Yritykselle aiheutuneet perintä- ja muistutuskulut. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää.

Mikäli asiakas ei ole maksanut aiempia laskuja ja asiakkaalle on lähetetty yksi tai useampi maksumuistutus, Yritys varaa oikeuden pidättäytyä uusien tilauksien lähettämisestä tai toteuttamisesta, kunnes on saanut täyden maksun.

Painotyötä vaativia toimeksiantoja ja tilauksia ei lähetetä painoon ennen kuin koko maksu on suoritettu Yritykselle ja Yritys on sen vastaanottanut.

Osassa Palveluista sovelletaan niin sanottua aloitusmaksua. Tällöin asiakas maksaa tarjouksessa esitetystä hinnasta toimeksiannon ja tilauksen vahvistamisen yhteydessä 50%. Laskun eräpäiväksi määritellään 'Heti' ja Yritys aloittaa toimeksiannon tuotantoprosessin ja täyttämisen kyseisen maksusuorituksen vastaanotettuaan. Kokonaislaskun loppuosa laskutetaan Yrityksen itse ilmoittamalla hetkellä, yleensä silloin kun Yritys on suorittanut oman osuutensa prosessista ja Palvelu tai sen osa on valmis lähetettäväksi painoon, tai muuten toimeksiannon etenemisen mukaan. Viimeisen erän yhteydessä laskutetaan myös mahdolliset asiakkaan tilaamat lisätyöt.

Tarjouksen ulkopuolelle jäävistä Palveluista on sovittava etukäteen Yrityksen kanssa. Mikäli asiakas vaatii tarjouksesta, sopimuksesta tai toimeksiannosta poikkeamista tai lisätöitä, laskutetaan ne Yrityksen voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan viimeisen laskutettavan erän yhteydessä.

Asiakkaan tulee tutustua teknisten toimeksiantojen osalta niiden sisältämiin oletussuoritteisiin, esimerkiksi siihen mitä verkkosivusto, sen rakenne, vaatimukset ja toiminnallisuudet mahdollistavat. Tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa voidaan neuvotella mahdollisuuksista laajentaa suoritteita lisämaksusta.

Yritys laskuttaa asiakkaalta myös matka- ja majoituskustannukset, sekä päivärahat, jos toimeksiannon toteuttaminen vaatii paikan päälle matkustamista, ellei toisin ei ole sovittu. Matkakulut laskutetaan yli 20 kilometrin päässä olevista kohteista. Jos toimeksiannon suorittaminen sitä kestoltaan, sijainniltaan tai olosuhteiltaan vaatii, tulee asiakkaan järjestää Yritykselle mahdollisuus ruokailuun sekä osoittaa paikka, jossa Yritys voi levätä päivän aikana. Ruokailu ja tauot ovat laskutettavaa aikaa.

Aineiston käyttö- ja julkaisuoikeus alkaa, kun Yritys on saanut asiakkaalta kaikki maksusuoritukset, ellei kirjallisesti ole toisin etukäteen sovittu.

Jos asiakas on hyväksynyt koevedoksen, mutta ei pystykään toimittamaan toimeksiannon loppuunviemiseksi tarvittavia aineistoja tai muuta materiaalia kohtuullisen (14 vuorokautta) ajan sisällä, on Yrityksellä oikeus laskuttaa siihen asti kertyneistä tunneista tai suoritteista, vaikka toimeksiantoa ei olisikaan saatu vielä valmiiksi tai loppuun.

Jos asiakas peruu koko toimeksiannon, johon Yritys on ehtinyt tehdä työtä ja suoritteita, ja aloittaa toimeksiannon, on Yrityksellä oikeus laskuttaa siihen asti tekemästään tunneista tai suoritteista, sekä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, työn peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista, mahdollisista materiaalihankinnoista, tarpeettomiksi osoittautuneista valmistuskustannuksista ja korvaus menetetyistä voitoista.

Mahdollisten maksunpalautusten osalta Yrityksellä on oikeus saada hyvitys siihen liittyvistä mahdollisista kuluista ja pankkimaksuista.

Yritys pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan Palvelun mahdollista hinnoitteluvirhettä siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta, ja on päivittynyt esimerkiksi teknisestä tai inhimillisestä syystä olennaisesti väärin.

Lahjakortit Palveluihin:

Yrityksen myöntämillä lahjakorteilla voi lunastaa Palveluissa saatavilla olevia Palveluita, jollei lahjakortissa tai erityisissä lahjakortin ehdoissa toisin mainita. Piiiabooks -yksilöllisten kuvakirjojen suunnittelupalvelun lahjakortit voi käyttää vain Piiiabooks -yksilöllisten kuvakirjojen suunnittelupalveluun.

Lahjakortti voidaan lunastaa osissa, jolloin lahjakortille mahdollisesti ylijääneen summan voi käyttää vielä myöhemmin seuraavassa tilauksessa. Jos tilauksen summa on suurempi kuin lahjakortin summa, laskutamme yli menevän osan lahjakortin käyttäjältä Palvelussa käytössä olevia maksutapoja käyttäen. Lahjakortin voi käyttää vain ennen tilausprosessin loppuun saattamista. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi.

Kun lahjakortin voimassaoloaika on kulunut umpeen, lahjakorttia ei voida enää käyttää maksamiseen Palveluissa, sitä ei voi aktivoida uudelleen, eikä jäljellä olevaa käyttämätöntä arvoa voida palauttaa.

Asiakkaan tulee pitää lahjakortti tallessa, kadonneita tai varastettuja lahjakortteja ei voida korvata. Huom! Lahjakorteilla ei ole palautusoikeutta.

Peruuttamis-, Keskeyttämis- ja Palautusoikeus:

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat Yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun.

— Toimeksiannot, Palvelusopimukset:

14 päivän peruuttamisaika lasketaan toimeksiannon, palvelusopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeus ei koske palvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna erillisissä sopimusehdoissa.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu (esim. tilaus on edennyt painoon) kuluttajan pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Tällaiseksi edellä mainituksi pyynnöksi voidaan katsoa se, kun asiakas ostaa ja tilaa palvelun verkkokaupasta, hyväksyen samalla ehdot ostopäätöksellään. Kuluttajalle tulee olla ilmoitettu peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

Jos palvelun toimittaminen on kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä - ja se sittemmin peruutetaan osittain suoritettuna, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Yritykselle maksettavassa kohtuullisessa korvauksessa tulee ottaa huomioon jo tehty työ, työn keskeyttämisestä aiheutuvat toimenpiteet, mahdolliset materiaalihankinnat ja korvaus saamatta jääneestä voitosta.

Jos suoritettu ja toimitettava työ ei tyydytä asiakasta, esimerkiksi puutteellisen tai taitamattoman työn vuoksi, asiakas tai Yritys voi peruuttaa toimeksiannon, jolloin asiakas sitoutuu maksamaan Yritykselle siihen asti tehdystä työstä.

Jos toimeksianto peruutetaan ennen sen valmistumista, asiakas ei ole oikeutettu vastaanottamaan toimeksiannon kohteena olevaa aineistoa, vaan kaikki oikeudet säilyvät Yrityksellä.

Yritys voi olettaa alkaneen toimeksiannon peruutetuksi, mikäli asiakas ei ole yhteydessä tai toimita pyydettyjä aineistoja toimeksiannon etenemistä varten 14 vuorokauden kuluttua sovitusta ajankohdasta. Asiakkaan maksamia rahoja ei tässä tapauksessa palauteta.

Tilatusta ja toimitetusta, hyväksytyn koevedoksen mukaisesta, valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei. Asiakkaalla on oikeus vastaanottaa toimeksiannon kohteena oleva aineisto ja saada siihen sovitut oikeudet maksettuaan tilauksen.

Mikäli Yritys joutuu perumaan Palvelun sairastumisen tai muun vastaavan esteen vuoksi, se on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kun vain on inhimillisesti mahdollista. Tällöin Yritys palauttaa asiakkaalle asiakkaan siihen mennessä Yritykselle maksamat peruutettavan Palvelun maksut. Yritys ei ole velvollinen maksamaan muita korvauksia.

Yrityksellä on oikeus keskeyttää toimeksiannon suorittaminen ennen sovitun ajan loppumista kohteissa ja tilanteissa, joissa joku käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti Yritystä kohtaan, tai käyttäytyy muuten sopimattomasti.

Yrityksellä on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos asiakkaan toimittamassa aineistossa ilmenee lainvastainen, epäsopiva, epäeettinen tai muutoin epäilyttävä sisältö.

— Digitaaliset palvelut:

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi, kun asiakas aktivoi palvelun aktivointisähköpostissa esitetyn linkin kautta ja/tai asiakkaan käyttäjätunnukselle luodaan käyttöoikeudet palveluun tai sisältöön.

— Tavarat:

14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran (tai viimeisen tavaraerän) vastaanottamisesta.

; Mittatilaustuotteet:

Peruuttamisoikeus ei koske tavaraa, joka valmistetaan tai muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti, tai joka tehdään selvästi kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista tilauksen vahvistamisen jälkeen. Tällaista tavaraa ei voi palauttaa, sillä niitä ei voida palauttaa luonteensa vuoksi edelleen myytäväksi, muun muassa siitä syystä, että valmiissa tuotteissa on asiakkaan henkilökohtaista tietoa.

Yrityksellä on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos asiakkaan toimittamassa aineistossa ilmenee lainvastainen, epäsopiva, epäeettinen tai muutoin epäilyttävä sisältö.

; Muut tavarat:

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen tavaroiden vastaanottamisesta. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa kaupan peruuttamisesta Yritykselle sähköpostitse osoitteeseen info@piiia.com tai info@pepeunlimited.com, aina ennen tavaran palautusta.

Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Huomioithan, että tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Yritys ei vastaanota palautuksia, jotka on lähetetty yli 14 vuorokauden kuluttua tilattujen tavaroiden vastaanottamisesta.

Huom! Yritys ei vastaa palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa palautuskustannusten maksamisesta itse.

Kun Yritys on vastaanottanut palautetut tavarat ja tarkistanut, että ne täyttävät kaikki vaatimukset, Yritys palauttaa tavaroiden hinnan asiakkaalle. Yrityksellä on oikeus saada hyvitys mahdollisista maksunpalautukseen liittyvistä kuluista ja pankkimaksuista.

Virheet ja Reklamaatiot:

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat Yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun.

Jos jokin tilattu tuote on loppunut tai palvelua ei voida toimittaa, Yritys ilmoittaa siitä mahdollisimman pian asiakkaalle, aina sähköpostitse.

Asiakkaan tulee tarkistaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yritykselle sähköpostitse osoitteeseen info@piiia.com tai info@pepeunlimited.com ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden sisällä tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta.

Yritys varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen. Mikäli tuote on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin.

Yritys ei vastaa oikeinkirjoitusvirheistä, jotka ovat olleet asiakkaan toimittamassa aineistossa. Painotuotteen ollessa kyseessä, vähäistä väripoikkeamaa ei lueta virheeksi. Asiakkaan toimittaman aineiston alkuperäistä huonoa kuvanlaatua (muun muuassa kuvien liian alhainen resoluutio) tai epäsopivaa / väärää formaattia tai määritelmää ei katsota virheeksi. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Yritykselle. Virheeksi ei katsota myöskään virheellistä tuotevalintaa, tilausmäärää tai inhimillisestä virheestä johtuvaa kirjoitusvirhettä.

Luonnoksen tai koevedoksen tarkistuskierroksen sisältävät toimeksiannot ja mittatilaustyöt on hyväksytetty asiakkaalla erikseen, eikä hyväksymisen jälkeen huomattavia virheitä katsota virheiksi.

Mahdolliset teknisessä toteutusvaiheessa vastaan tulleet rajoitteet, jotka ovat ristiriidassa suunnitellun ilmeen, luonnoksen tai vedoksen kanssa ratkaistaan erikseen sovitulla kompromissilla kirjallisesti.

Yritys ei anna mitään takuuta siitä, että toimeksiannon kohteena olevat aineistot ja Palvelut tai niiden osat, mukaan lukien, mutta ei rajaten, Piiiabooks -yksilölliset kuvakirjat, eivät repeytyisi tai haalistuisi, tai että ne kestäisivät nesteitä, kuten vettä.

Mikäli tilattu tuote vaurioitunut kuljetuksen aikana, tee välittömästi reklamaatio kuljetusyhtiöön, tässä tapauksessa Postiin (tai Matkahuoltoon).

Ylivoimainen este:

Yritys ei vastaa siitä, että Palvelun toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonkatastrofeista, lakosta tai muusta vastaavasta toimintaamme vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta. Yritys vapautuu velvotteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Yritykseltä sopimuksen rikkomisesta.

Yksityisyys:

Tutustuthan huolella erilliseen rekisteriselosteeseen, tietosuojaamme ja evästekäytäntöömme. Löydät linkin sivustojen alalaidasta.

Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet:

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos Yritys ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot:

Pepe Unlimited Oy & PIIIA.com

info@pepeunlimited.com

Mainonta Palveluissamme:

Mainos- / Affiliate-linkit:

Sivustoidemme sisällöissä ja digitaalisissa tuotteissamme voi esiintyä ns. mainos- / affiliate-linkkejä, joiden kautta Yritys voi saada komissioita tai muuta etua.

Mainos- / Affiliate-linkit on merkitty selkeästi linkin edessä *-merkillä ja/tai sitä koskevan sisällön yhteydessä olevalla maininnalla '*Sisältää mainos- / affiliate-linkin' tai 'Kaupallinen yhteistyö: X'.

Sivustojen sisällöissä, sosiaalisen median kanavissamme tai uutiskirjeissämme voidaan suositella tuotteita, kohteita ja palveluita, sekä tarjota etuja tai alennuksia yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa.

Kaupallinen yhteistyö & Muut saadut etuudet:

Yritys tekee kaupallisia yhteistöitä ja solmii kumppanuuksia, jotka sopivat sen arvomaailmaan, kanavien teemaan ja yleisöihin.

Kaupallinen yhteistyö tarkoittaa sisältöä, jonka Yritys tuottaa mainostajan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta. Yritys saa rahallisen korvauksen tai palkkaa vastaavaa taloudellista hyötyä. Kaupalliseksi yhteistyöksi tulkitaan myös tapaukset, joissa sisällöntuotannosta on sovittu Yrityksen ja yrityksen tai muun tahon välillä ilman palkkiota tai siihen rinnastettavaa taloudellista hyötyä. Tuotettava sisältö voi olla esimerkiksi blogipostaus, artikkeli, Instagram-postaus, YouTube-video tai muu vastaava, jossa voidaan tarjota tietoa, jakaa kokemuksia, arvioida tuote, kohde tai palvelu tai muuta vastaavaa. Osana kaupallista yhteistyötä voidaan tarjota myös etuja tai alennuksia.

Muut saadut etuudet voivat olla esimerkiksi tuotenäytteitä, sponsoroituja tavaroita ja palveluita, kutsuvierastilaisuuksia, pressimatkoja sekä komissioita mainos-/affiliatelinkeistä. Erona kaupalliseen yhteistyöhön on se, ettei Yrityksen ja yrityksen tai muun tahon välillä ole sovittu sisällöntuotannosta vaan Yritys on saanut edut käyttöönsä ilman velvoitteita. Jos Yritys kuitenkin tuottaa sisältöä näistä eduista omaehtoisesti kanaviinsa, saadut edut täytyy tuoda esiin.

Kerromme kaupallisesta yhteistyöstä ja muista saamistamme eduista avoimesti kaikissa kanavissa, joihin tuotamme yhteistyöhön tai etuun liittyvää sisältöä, sitä koskevan sisällön yhteydessä. Kaupalliset yhteistyöt merkitsemme selkeästi sisällön alussa käyttämällä sanamuotoa 'Kaupallinen yhteistyö' sekä tuomalla esiin yhteistyöbrändin.

Muista saamistamme eduista kerromme selkeästi käyttämällä esimerkiksi merkintöjä '*Tuote/Palvelu saatu/sponsoroitu' tai '*Sisältää mainos-/affiliatelinkin'.

Sivustomme, sisältö, tuotteet ja palvelumme (myös maksuttomat), sosiaalisen median viestintämme sekä uutiskirjeemme voivat suositella tai esitellä tuotteita, kohteita ja palveluita myös ilman että on kyse Kaupallisesta yhteistyöstä tai Muusta saadusta etuudesta.

Kolmansien osapuolien mainonta:

Palveluissa voi lisäksi näkyä kolmansien osapuolien mainontaa. Yritys ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista tuotteista, palveluista eikä kolmannen osapuolen tuottamasta aineistosta, tiedoista tai muusta sisällöstä.